02-09-2021

Advies voor gebruikers van Philips Dreamstation 1 CPAP-apparatuur

Het CPAP-apparaat met de naam Dreamstation waar Philips in juni voor waarschuwde vormt voor zover nu bekend, geen risico voor de gezondheid. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan en op basis hiervan hebben zij een reactie en advies gegeven.

Op deze pagina leest u de laatste informatie die bij ons bekend is en vertellen we u wat u moet doen.

Update 2 september 2021

Philips heeft bekend gemaakt dat zij verwachten per eind september in Nederland te starten met het reparatie- en vervangingsprogramma van de DreamStation 1. Vanuit de leverancier Mediq is aangegeven dat pas echt gestart kan worden in Nederland als:

 • Bekend is wanneer de reparatiesets of vervangende producten uitgeleverd gaan worden door Philips.
 • En als het actieplan gereed is. 

Helaas duurt het nog wel enige tijd voordat alle reparatiesets en producten van Philips zijn ontvangen en alles is ingepland. Wanneer dit precies is, is helaas nog niet bekend. Zodra het kan informeert Mediq u wanneer uw apparaat gerepareerd of vervangen gaat worden. U hoeft niet zelf met Mediq contact op te nemen, zij plannen u in en nemen contact met u op.

Wat betekent dit voor u?

Het advies blijft om de Dreamstation 1 te blijven gebruiken totdat deze vervangen of gerepareerd kan worden. De artsen in ons ziekenhuis volgen dit advies.

Registeren van apparaat nodig?

U hoeft uw apparaat niet te registreren op de website van Philips. Mediq heeft dit al voor u gedaan.

Op de hoogte blijven?

De leverancier Mediq houdt onze patiënten op de hoogte via hun website of via e-mail. 

 

Update 20 juli 2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan en op basis hiervan hebben zij de volgende reactie en advies gegeven. 

 • Er zijn geen meldingen van gezondheidseffecten binnen Europa gedaan.
 • Er zijn geen acute risico’s op gezondheidsschade vastgesteld.
 • Er wordt nader onderzoek ingesteld om eventuele schadelijke langetermijneffecten vast te stellen.
 • De uitkomsten van dit onderzoek en informatie van Philips over de termijn van reparatie/vervanging worden in de komende maanden verwacht.
 • Uit alle op dit moment beschikbare gegevens blijkt geen veiligheidsrisico dat meer opweegt tegen de medische risico’s die aan de orde zouden zijn bij het stoppen van het gebruik van deze apparatuur. De algemene aanbeveling is daarom zowel voor wat betreft de beademingstoestellen, als voor de apneu-slaapondersteuningsapparatuur, de behandeling voort te zetten. 

Lees hier het volledige document van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd.

Wat betekent dit voor u

Het advies is om de Dreamstation 1 te blijven gebruiken totdat deze vervangen of gerepareerd kan worden. De artsen in ons ziekenhuis volgen dit advies.

Reparatie of vervangen

Vanuit Philips en de leverancier wordt een actieplan opgesteld om uw apparaat te repareren of vervangen. Wanneer dit plaatsvindt is helaas nog niet bekend. 
De leverancier (Mediq) heeft intussen alle Philips-apparaten die via de leverancier geleverd zijn bij u en onder deze veiligheidsmelding vallen bij Philips geregistreerd. Deze apparaten worden automatisch voor eventuele reparatie of vervanging ingepland. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van de update? Van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde via (010) 291 22 25 of de polikliniek Neurologie via (010) 291 30 06 / (010) 291 22 35. U kunt ons ook e-mailen via osasconsulent@maasstadziekenhuis.nl.

Berichtgeving 23 juni 2021
Bericht voor gebruikers van Philips Dreamstation 1 CPAP-apparatuur

Philips heeft ontdekt dat het gebruik van een type beademingsapparaat mogelijk niet veilig is. Het gaat om een CPAP-apparaat met de naam Dreamstation (eerste generatie). Philips adviseert om de Philips Dreamstation 1 niet meer te gebruiken of te overleggen met de behandelend arts.

We begrijpen dat veel mensen vragen of zorgen hebben. Helaas hebben we op dit moment nog niet op alle vragen een antwoord. Zodra we meer informatie hebben, melden wij dit via deze pagina.

Dit is het probleem

Philips heeft op basis van testen vastgesteld dat er mogelijke risico’s voor de gezondheid zijn vanwege het schuim in het apparaat. Het schuim kan afbrokkelen en hierdoor kan de gebruiker kleine stukjes schuim inademen of inslikken. Daarnaast kunnen uit het schuim ook bepaalde gassen vrijkomen. Het afbrokkelen gebeurt vooral wanneer het apparaat niet op de juiste manier wordt schoongemaakt, of als het in een te warmte of te vochtige kamer wordt bewaard.

Stoppen met het gebruik van het apparaat

Philips adviseert om de Philips Dreamstation 1 niet meer te gebruiken of te overleggen met de behandelend arts. Onze artsen volgen dit advies op. Als u tijdelijk stopt levert dit geen acuut gevaar op.

Uitzondering: als u veel klachten krijgt als u het apparaat niet meer gebruikt of u gebruikt het BiPAP-apparaat van Philips, blijf het apparaat dan gebruiken totdat er een passende oplossing is. Informeer ons als u besluit om het apparaat te blijven gebruiken op de volgende manier.

U blijft de Dreamstation 1 gebruiken

Besluit u toch door te gaan met het gebruik van uw Dreamstation 1 vragen wij u het volgende:

 1. Stuur een e-mail aan de OSAS-consulent osasconsulent@maasstadziekenhuis.nl.
 2. Geef in de e-mail aan dat u wilt door gaan met de behandeling met de Dreamstation 1.
 3. Vermeld in de e-mail uw naam en geboortedatum.
 4. Uw OSAS-consulent neemt dan z.s.m. contact met u op.
 5. Raadpleeg en volg de schoonmaakinstructies.

U stopt met het gebruik van de Dreamstation 1

Als u beslist om te stoppen met het gebruik van de Dreamstation, dan hoeft u ons hier niet over te informeren. Let op, stoppen met het apparaat kan uw rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Meer informatie hierover leest u op de website van het CBR.

Welk apparaat heb ik?

Dreamstation 1

Dreamstation 2

De Dreamstation 2 (zwart) is sinds april 2021 in gebruik en deze kan veilig en zonder problemen gebruikt worden.

Omruilen huidige apparaat niet mogelijk

Het is op dit moment (nog) niet mogelijk om uw huidige apparaat om te ruilen. Onze leverancier Mediq stelt daarvoor samen met Philips een actieplan op. Mediq informeert u wanneer het mogelijk is om uw apparaat te repareren of om te wisselen. 

Mediq is het hulpmiddelenzorgbedrijf dat de Dreamstation bij patiënten van het Maasstad Ziekenhuis thuis plaatst. Op hun website vindt u nog meer vragen en antwoorden.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde via (010) 291 22 25 of de polikliniek Neurologie via (010) 291 30 06 / (010) 291 22 35. U kunt ons ook e-mailen via osasconsulent@maasstadziekenhuis.nl.

Zie ook