Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (or) van het Maasstad Ziekenhuis bestaat uit 17 zetels.

De or van het Maasstad Ziekenhuis heeft bewust gekozen voor een proactieve werkwijze. Dit houdt in dat men vroegtijdig bij de zaak betrokken wil zijn en de totstandkoming van plannen op de voet volgt. In de voorbereidende fase van de ontwikkeling van plannen denkt en praat de or al mee. Waar mogelijk stelt de or randvoorwaarden op. Het komt erop neer dat plannen veelal op hoofdlijnen doorgesproken worden en dat na advies van de or de verdere uitwerking volgt. Alleen indien er op enig moment van het advies afgeweken wordt, komt het betreffende onderwerp opnieuw ter sprake.

In principe vergadert de or wekelijks en is er om de zes weken een overlegvergadering met de raad van bestuur.

De or is er voor alle medewerkers en zal dus reageren vanuit deze verantwoordelijkheid, wat wil zeggen dat het individueel belang soms ondergeschikt is aan het groepsbelang.