Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Stichting African Hospitals

Het Maasstad Ziekenhuis zet zich in voor Afrikaanse ziekenhuizen en heeft daarom de stichting African Hospitals opgericht. Het doel van deze stichting is vanuit maatschappelijke betrokkenheid en verbinding een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten in Afrika.

Ons ideaal

Ons ideaal is om professionals uit het Maasstad Ziekenhuis - en andere organisaties die een band hebben met het Maasstad Ziekenhuis - de mogelijkheid te bieden om een persoonlijke en directe bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika, in het bijzonder in Afrikaanse ziekenhuizen.

Ons werk

Het Maasstad Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, dat is aangesloten bij de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Een van de pijlers van deze samenwerking is opleiding en onderwijs. Hierbij aansluitend ligt de focus vanaf 2014 primair op scholing en training. We doelen hierbij op zowel medische en verpleegkundige, als technische en managementkennis en –vaardigheden. Hierbij willen we zoveel als mogelijk aansluiten op specifieke expertise van het Maasstad Ziekenhuis, zoals kwaliteit en veiligheid van zorg, infectieziekten of brandwondenzorg. We gaan hierbij altijd vraaggestuurd te werk en sluiten aan bij de behoeften in Afrika. Hierbij wordt op een projectmatige wijze gewerkt met de lokale bevolking. Onze stichting heeft de ANBI-status. We richten ons nadrukkelijk niet op het schenken van goederen en containerhulp. Ook doen wij geen financiële donaties.

Verbinding Foundation en Maasstad Ziekenhuis

De foundation is inmiddels een zelfstandig orgaan met een eigen financiële huishouding en is vanaf 2014 volledig verantwoordelijk voor eigen fondsenwerving. De werkzaamheden van de foundation behoren immers niet tot de corebusiness van het ziekenhuis. Wel kent de foundation een sterke verbinding met het ziekenhuis. Medewerkers van het ziekenhuis zijn actief voor de foundation en in het bestuur van de foundation zitten medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis.

Website

Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals heeft een eigen website waar veel achtergrondinformatie te vinden is en alle reizen gevolgd kunnen worden: www.maasstadziekenhuis-africanhospitals.nl