Relatiemanager: Pieter de Jonge

Het Maasstad Ziekenhuis vindt de relatie met huisartsen zeer belangrijk. Een relatiemanager eerstelijnszorg zet zich in voor het relatiebeheer met u als huisarts in de regio.

Pieter de Jonge

Sinds oktober 2019 ben ik in dienst gekomen bij het Maasstad Ziekenhuis als eerstelijnszorg relatiemanager. Ik heb hiervoor binnen de VVT en gehandicaptensector gewerkt en ik heb een verleden als geriatriefysiotherapeut en manager behandeling intramuraal en eerstelijn. Met mijn ervaring van het werkveld zet ik mij nu in om de brug tussen het Maasstad Ziekenhuis en de eerstelijn & VVT te verstevigen. Hierbij vind ik het belangrijk dat we in gesprek blijven om hindernissen te onderkennen en gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden.

Er komen de komende jaren veel uitdagingen op ons af. De ingegeven transitie van zorg (‘juiste zorg op de juiste plaats’), specialisatie en (technische) innovaties zullen de wereld binnen en buiten het ziekenhuis veranderen. Goede samenwerking tussen u als huisarts en het ziekenhuis is hierbij essentieel. Het gaat er tenslotte om dat we met elkaar de benodigde zorg voor onze patiënten op een goede, mensgerichte manier organiseren. Vanuit mijn rol als relatiemanager wil ik met u bouwen aan en in solide netwerken. Graag kom ik binnenkort bij u langs om uw ervaringen en wensen te inventariseren en samen te zoeken naar waar we elkaar kunnen ondersteunen en versterken.

Voor vragen ben ik bereikbaar via huisarts@maasstadziekenhuis.nl of 06 5104 5693.