Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Huisregels en gedragscode

Om de bezoekuren voor alle bezoekers prettig te laten verlopen, gelden binnen het Maasstad Ziekenhuis de volgende huisregels:

Aantal bezoekers

Maximaal twee bezoeker per patiënt per keer. Dit geldt voor alle afdelingen, tenzij anders wordt aangegeven. Informeer van tevoren via het algemene nummer (010) 291 19 11.

Agressie

Agressie wordt in het ziekenhuis niet getolereerd. Van fysieke agressie en serieuze bedreiging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Alcohol

Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen in het ziekenhuis.

Bloemen en planten

In verband met de beperkte ruimte op de afdelingen, adviseren wij uw kamer op te fleuren met kleine boeketjes bloemen. Planten kunnen op patiëntenkamers niet worden toegestaan met het oog op infectiegevaar. Op de Intensive care en in het Brandwondencentrum is het niet toegestaan om bloemen en planten mee te brengen.

Eten en drinken

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, wordt u gevraagd of u een dieet of speciale wensen heeft; we kunnen de meest voorkomende diëten en voedingen verstrekken en als uw dieet niet aanwezig is, doen we ons best om geschikte maaltijden voor u samen te stellen. Met touchscreen schermen die boven de bedden hangen en samen met de medewerkers patiëntenservice kunt u kiezen wat en wanneer u wilt eten. Het eten wordt dan bereid en geserveerd door onze gastvrije medewerkers patiëntenservice. Zo kunt u tweemaal per dag kiezen uit een uitgebreid broodassortiment en in de avond wordt er een warme maaltijd geserveerd. U krijgt tijdens de maaltijd, tussen de maaltijden en na het avondeten drinken aangeboden.
Indien u iets nodig heeft op voedingsgebied, kunt u dit de hele dag door aan de medewerkers patiëntenservice vragen.

Bij de voedselverstrekking in ons ziekenhuis gelden strenge eisen en regels wat betreft hygiëne en voedselveiligheid. Deze eisen en regels liggen wettelijk vast en zijn er om te voorkomen dat patiënten ziek worden van het eten. Het Maasstad Ziekenhuis verplicht zich om strikt om te gaan met de naleving van deze regels en heeft daarom ook een onafhankelijk instituut aangesteld om de controle hierop uit te voeren.

Om voedselinfecties te voorkomen adviseren wij dan ook om zo min mogelijk risicovolle voeding van thuis mee te laten brengen. Risicovolle voedingsmiddelen zijn onder andere soep, vlees en vleeswaren, vis, rauwkost en zuivelproducten. Voedingsmiddelen zoals fruit, koek en cake bederven minder snel en brengen daarom minder risico met zich mee.

Hulphond / Blindengeleidehond

Dieren hebben in principe geen toegang tot het Maasstad Ziekenhuis met uitzondering van hulphonden en blindengeleidehonden. Voor hulphonden en blindengeleidehonden gelden de volgende regels:

  • Wanneer een patiënt met hulphond / blindengeleidehond een afspraak heeft op de polikliniek, heeft de hond toegang tot de polikliniek en de betreffende spreekkamer.
  • De hulphond / blindengeleidehond heeft geen toegang tot de verpleegafdelingen. Mocht de bezitter van de hulphond / blindengeleidehond een verpleegafdeling willen bezoeken, dan kan dit uitsluitend nadat hierover van tevoren is overlegd met de teamleider van de betreffende verpleegafdeling.
  • De hulphond / blindengeleidehond is schoon, ontwormd en gevaccineerd. In geval van aanwezigheid bij een opgenomen patiënt op een verpleegafdeling moet hiervan bewijs worden getoond.
  • Alleen een hulphond / blindengeleidehond die op een rustige manier op (groepen) mensen reageren, kunnen worden toegelaten.
  • De hulphond / blindengeleidehond blijft altijd onder toezicht van de bezoeker/verzorger.

Na ieder contact met de hulphond / blindengeleidehond moeten de handen gewassen worden.

Rookvrij

In en om het Maasstad Ziekenhuis mag niet gerookt worden. Met borden is buiten duidelijk gemarkeerd waar de rookvrije zone begint en eindigt. Patiënten, bezoekers en medewerkers van de organisaties aan de Zorgboulevard die toch willen roken, kunnen dit doen buiten de rookvrije zone.

Rolstoelen

Bij de ingang bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van rolstoelen. De rolstoelen zijn te leen door een muntstuk van twee euro in het muntslot te plaatsen. Bij het terugplaatsen van de rolstoel krijgt u het muntstuk weer terug. In de centrale hal hangt een muntwisselautomaat waar u munt- en briefgeld kunt omwisselen.

Gedragscode

Het Maasstad Ziekenhuis hanteert de gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden. Deze gedragscode beschrijft regels waaraan zij zich dienen te houden als zij zich binnen en/of op het terrein van het Maasstad Ziekenhuis bevinden. De regels geven aan welk gedrag ten aanzien van agressie en geweld niet getolereerd wordt en welke normen gelden. Bij overtreding van de regels kan een officiële waarschuwing of ontzegging tot de toegang van het ziekenhuis als sanctie worden opgelegd. Ook kan er aangifte worden gedaan.