Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie
08-11-2019

Reactie AD ziekenhuis top 100

In de AD ziekenhuis top 100 die vandaag is verschenen staat het Maasstad Ziekenhuis dit jaar op plek 26 van topklinische ziekenhuizen. De raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis is teleurgesteld door de lage notering. Voorzitter raad van bestuur Peter Langenbach: “Ik ben ervan overtuigd dat de professionals in het ziekenhuis goede kwaliteit leveren, er wordt hard gewerkt met passie en aandacht voor de patiënt. Daarnaast werken we binnen de Santeon groep samen met zes andere ziekenhuizen. We vergelijken de resultaten van de zorg om verbeteringen door te voeren.”

Vorig jaar is het Maasstad Ziekenhuis bij het behalen van het internationale kwaliteitskeurmerk JCI nog benoemd tot Excellent Hospital. Voor JCI is het ziekenhuis op meer dan 1000 indicatoren getoetst. De notering in de AD Top 100 is gebaseerd op een beperkte selectie van indicatoren. De uitslag zal wel gebruikt worden om te onderzoeken of en waar we de kwaliteit kunnen verbeteren.

 Concentratie van zorg heeft effect

In de AD top 100 presteren we minder goed op digitale controle van medicijngebruik bij ontslag en ook de registratie van ondervoeding moet beter. Deze punten zijn bekend en de verbeteracties lopen. De andere onderdelen gaan we nader analyseren.

Wat positief opvalt, is ons lage percentage complicaties bij prostaatkankeroperaties die veel uitgevoerd worden in het Maasstad Ziekenhuis door de samenwerking binnen Anser. De operaties voor patiënten met blaaskanker zijn begin 2018 overgedragen naar het Erasmus MC om ook voor deze groep patiënten de voordelen van concentratie van zorg te realiseren. Om deze reden hebben we in het Maasstad Ziekenhuis het minimale aantal blaasoperaties niet gehaald.

 Lange termijn

Sinds vorig jaar wordt er bij de AD ziekenhuizen top 100 onderscheid gemaakt tussen algemene ziekenhuizen en topklinische ziekenhuizen. Vorig jaar stond het Maasstad Ziekenhuis op plek 14 van de 26 topklinische ziekenhuizen. Terugkijkend op de afgelopen tien jaar, staat het Maasstad Ziekenhuis op plaats 6 van best scorende topklinische ziekenhuizen. Dat laat het onderzoek zien van Herm Joosten, universitair docent bij het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen dat deze week verscheen. Hij heeft daarbij gekeken vanuit het langetermijnperspectief in plaats van een jaarlijkse momentopname. Hierbij de link naar deze publicatie: https://www.consultancy.nl/nieuws/25736/de-beste-en-slechtste-ziekenhuizen-van-nederland

Patiëntenervaringen en resultaat

Peter Langenbach: “Kwaliteit van zorg kan het beste bepaald en vergeleken worden op basis van ervaringen van patiënten en de uitkomsten van de geleverde zorg. Binnen de Santeon ziekenhuizen doen we dit door middel van de value-based healthcare-methode (VBHC). Hierbij focussen we op uitkomsten die voor patiënten het belangrijkste zijn, dus zij maken onderdeel uit van de verbeterteams waaraan deskundigen vanuit verschillende disciplines deelnemen. Momenteel hebben we dat al ingericht voor 13 verschillende aandoeningen. De resultaten vergelijken we onderling met de andere zes Santeon ziekenhuizen. Zo zien we waar er verschillen zijn, onderzoeken we waardoor dat komt en voeren we vervolgens verbeteringen door.”