Onze visie op zorg

Door topklinische en topreferente zorg te bieden waarbij opleiden, kwaliteit en veiligheid voorop staan, optimaliseren we onze zorg en vertrouwen patiënten zich aan ons toe.

Onder optimale zorg verstaan we betrouwbare, gastgerichte patiëntenzorg die continu in ontwikkeling is. Optimale zorg bereik je niet door de concurrentie met elkaar aan te gaan, maar door samen te bekijken hoe je de zorg zo goed mogelijk organiseert. Dit doen we binnen de muren van ons ziekenhuis met onze medewerkers en patiënten, maar ook buiten ons ziekenhuis met verwijzers, collega-ziekenhuizen, zorgverleners en zorgverzekeraars. Samen met de andere zorgverleners in onze regio willen wij de zorg voor patiënten optimaliseren. Hierin zijn we een regionaal toonaangevend ziekenhuis.

Kwaliteit

De missie van ons ziekenhuis is de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Daar zetten alle medewerkers zich elke dag met hart en ziel voor in. In ons ziekenhuis is volop aandacht voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg. Dat het streven naar kwalitatief goede zorg zijn vruchten heeft afgeworpen, blijkt uit de verschillende kwaliteitskeurmerken die aan het Maasstad Ziekenhuis zijn toegekend. JCI is een van die keurmerken. Door haar strenge eisen, helpt het ons de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Kwaliteitsindicatoren en verbeterdoelen

Ook worden we elk jaar door externe instanties (zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen) bevraagd over de kwaliteit van zorg die wij leveren. Deze vragen beantwoorden wij door de landelijke kwaliteitsindicatoren en verbeterdoelen aan te leveren. De uitkomsten van deze indicatoren gebruiken wij als benchmark informatie om onze prestaties te vergelijken met de prestaties van andere ziekenhuizen en het landelijke gemiddelde. Aan de hand van verbeterdoelen verbeteren we continu onze werkwijzen over specifieke thema’s en leren wij van andere ziekenhuizen door te kijken hoe zij dit aanpakken. 

Infectiepreventie

Belangrijk onderdeel van onze aandacht voor de bewaking en bevordering van kwalitatieve zorg is infectiepreventie. De afdeling Infectiepreventie van het Maasstad Ziekenhuis richt zich onder meer op de preventie van overdracht van micro-organismen en virussen, het tegengaan van (kruis)besmettingen en op het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties.

Aandacht voor veiligheid

Ook aandacht voor signalen van geweld in de thuissituatie hoort bij onze optimale zorg. Daarnaast willen we dat onze patiënten zich zowel tijdens een kort bezoek als tijdens een langer verblijf in ons ziekenhuis gerespecteerd en veilig voelen. Als er iets gebeurt in ons ziekenhuis waardoor een patiënt dit gevoel niet heeft, vragen we hen dit te aan ons te laten weten. Ook als patiënten niet tevreden zijn over de zorg of dienstverlening van het Maasstad Ziekenhuis stellen wij het op prijs als zij dit aan ons laat weten.

Dat geeft ons de mogelijkheid samen met hen een oplossing te vinden. Het helpt ons ook om de kwaliteit van ons ziekenhuis te verbeteren. Het recht om een klacht in te dienen is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg (WKKGZ). Meer informatie over onze klachtenprocedure is hier te vinden.

Opleidingsziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis verzorgt opleidingen tot medisch specialist en diverse specialistische verpleegkundige opleidingen. Dit betekent dat u als patiënt, behalve met specialisten en verpleegkundigen, ook te maken kunt krijgen met andere medewerkers in opleiding zoals arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundigen in opleiding.