Infectiepreventie

Infecties die patiënten oplopen ten gevolge van opname en/of behandeling in een ziekenhuis noemt men ziekenhuisinfecties. De afdeling Infectiepreventie van het Maasstad Ziekenhuis (MSZ) richt zich onder meer op de preventie van overdracht van micro-organismen en virussen, het tegengaan van (kruis)besmettingen en op het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties.

Wat kunt u doen

Indien u naar het ziekenhuis komt voor opname of een behandeling op een verpleegafdeling of polikliniek, worden aan u de onderstaande vragen gesteld. Indien u op één of meerdere van deze vragen met “Ja” kan beantwoorden, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de afdeling waar u een afspraak heeft. Voor alleen een bezoek aan de polikliniek geldt dit overigens niet

  • Bent u of uw kind bekend als drager van een resistente bacterie, bijv. MRSA / BRMO / andere (ziekenhuis)bacterie?
  • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een andere Nederlandse zorginstelling?
  • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden onderzocht, behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis/zorginstelling?
  • Heeft u of uw kind (beroepsmatig) contact met of woont u of uw kind op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren en/of vleespluimvee?
  • Bent u of uw kind huisgenoot en/of verzorger van een MRSA-positieve patiënt?
  • Is uw kind een adoptiekind uit het buitenland dat in de afgelopen 2 maanden naar Nederland is gekomen?
  • Heeft u of uw kind de afgelopen 3 weken door het Midden-Oosten gereisd?
  • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een AsielzoekersCentrum (AZC).

Meer informatie over infectiepreventie.