Observatorium

Als op de Spoedeisende Hulp blijkt dat een klacht meer onderzoek, diagnostiek of langere observatie vergt, kunt u voor enkele uren worden overgeplaatst naar het Observatorium.

Het Observatorium is een verlengde van de Spoedeisende Hulp waar een medisch en verpleegkundig team de zorg voortzet gedurende een periode van maximaal 24 uur. Vanuit hier kunt u overgeplaatst worden naar de verpleegafdelingen, een andere instelling of mag u naar huis.

Op het Observatorium liggen patiënten opgenomen voor diverse specialisaties waaronder Cardiologie, Chirurgie, Gynaecologie, Interne Geneeskunde, Kaakchirurgie, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Longgeneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Neurologie, Orthopedie, Plastische Chirurgie, Psychiatrie, Reumatologie en Urologie. Hierdoor kan het voorkomen dat u behandeld wordt door een andere arts dan uw kamergenoot.

Wanneer verblijft u op het Observatorium?

  • bij een kortdurende behandeling en observatie van klachten;
  • bij kortdurende intensievere zorg waarbij eventueel gebruik gemaakt wordt van monitorbewaking;
  • bij onderzoeken zoals een CT-scan, echo, bloedonderzoek of maag/darmscopie;
  • als na diagnostiek en behandeling op de Spoedeisende Hulp, herbeoordeling en continuering in het Observatorium noodzakelijk is.

Bereikbaarheid

Het Observatorium bevindt zich in bouwdeel E op de begane grond en is bereikbaar via de hoofdingang van het Maasstad Ziekenhuis. Om de Spoedeisende Hulp te ontlasten, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend géén gebruik te maken van de ingang via het Spoedplein.

Wilt u meer weten?